U kan voor volgende verpleegkundige handelingen bij Medifootcare terecht;

 

*wondzorg : 

-verzorging van postoperatieve wonden

-verzorging van oncologische wonden

-verzorging van diabetische voetwonden

-verzorging van brandwonden

-verzorging van traumatische wonden 

-compressietherapie : Als de bloeddoorstroming in de aderen onvoldoende is (veneuze insufficiëntie), ontstaat er verhoogde druk in de aderen. Dit leidt tot vochtophoping (oedeem). Wonden op het been genezen hierdoor moeilijker. De arts kan compressietherapie voorschrijven voor de behandeling van een veneus ulcus of het voorkomen ervan. Bij compressietherapie worden verbanden rond het been aangebracht om de bloeddoorstroming te bevorderen. 

*inspuitingen : Je kan bij Medifootcare terecht voor inspuitingen voorgeschreven door je arts, vb griepvaccin etc...