De diabetische voet

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens éénmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door een daartoe geschoolde zorgverlener, vb. door een podoloog. Vaak is dit opgenomen in het zorgtraject. Bij screening van voeten van clienten met diabetes, wordt de zogenaamde “simms-classificatie” aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de client loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera.

Wat kan een medisch pedicure voor u betekenen 

Als diabetsreferentie verpleegkundige behandel ik voeten van cliënten met diabetes en voeten met een verhoogd risico op ulceratie. Tijdens elke behandeling gaan we de voeten grondig inspecteren, elke verandering wordt onmiddellijk gemeld en zo nodig doorverwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener, arts, podoloog of voetkliniek. De bedoeling van deze screening is het ontstaan van ulcera te voorkomen en het verhelpen van symptomen, risicofactoren en mogelijke klachten die zijn ontstaan ten gevolge van neuropathie, perifeer arterieel vaatlijden, schoeisel en/of afwijkingen van de voet. Door mijn ruime ervaring in diverse ziekenhuizen en regelmatige bijscholingen heb ik tal van contacten opgebouwd met artsen en hulpverleners waardoor ik mijn cliënten nog beter kan bijstaan en informeren.